İşleminiz Yapılıyor Lütfen Bekleyiniz.

Sigorta Şirketleri

Sigortalı Bilgileri
...
Teklif Bilgileri
... - ...
Poliçe Vadesi
Bulunamadı
Önceki Poliçe No
Bulunamadı.
Bina Bedeli
Bulunamadı
Daini Mürtehin
Bulunamadı.
Dask Mesajı
Bulunamadı.
Nasıl Çalışır?

3 Adım Sigorta Poliçesi

Bilgilerinizi
Girin

Teklif alabilmeniz için gerekli bilgileri girin. Unutmayın, tüm bilgileriniz 256bit SSL güvenlik altyapısı ile koruma altındadır!

Tekliflerinizi Karşılaştırın

5 Farklı şirketten saniyeler içerisinde size uygun üretilen alternatif ürün tekliflerimizi karşılaştırın!

Poliçenizi Satın Alın!

İstediğiniz şirketten, istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyerek, tek seferde 3D güvenli ödeme ile online satın alın!

DASK.COM.TR
www.dask.com.tr

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması, mal ve can kaybına dair önemli risklerle her an içiçe yaşamayı gerektirir. 1999 yılı Ağustos ayında Gölcük ve çevresinde yaşanan felaket, ülkemizde çok uzun süre göz ardı edilen deprem riskini yeniden gözler önüne sermesi nedeni ile bir mihenk taşı olarak kabul edilir. 27 Aralık 1999 tarihinde TC Resmi Gazete’de yayınlanması ile devreye giren DASK ya da bilinen diğer adı ile zorunlu deprem sigortası ise bu farkındalığın ürünüdür.
SigortaON olarak sahibi olduğumuz DASK markamız ve dask.com.tr web sitemiz ile, sigortacılık faaliyetimiz olan DASK poliçelerinin bilinirliğini arttırmak, erişimini kolaylaştırmak, hızlı ve kolay satın alınabilir kılmak için geliştirdiğimiz uygulamamız aracılığı ile, ülkemizde binlerce can kaybına neden olan deprem afetlerine karşı farkındalığı arttırmak üzere sosyal sorumluluğuz olduğuna inanmaktayız.

DASK Ne Demektir?

Kısa yazılışı DASK olan terimin açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur. DASK’ın başlıca görevi, devletin özel sigorta şirketleri ile işbirliği yaparak oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir. Türkiye’de tüm gayrimenkul sahiplerinin yaptırmak mecburiyetinde olduğu, zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK poliçesi ise diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.

UAVT (Dask Adres Kodu)

Zorunlu deprem sigortanızı kolayca yaptırmak ve deprem sonrasında size vakit kaybetmeden ulaşmamızı sağlamak için adres kodunuzu mutlaka öğrenin!

Adres Kodu Sorgula

DASK Poliçe Sorgulama

Adınıza yada adresinize ait Zorunlu Deprem Sigortanızın durumunu öğrenmek için tıklayın!

Poliçe Sorgula

DASK Nedir?

Zorunlu deprem sigortası olarak bilinen DASK sisteminin ana amacı, sahibi olduğunuz binada deprem sebebi ile oluşacak maddi hasarları güvence altına almaktır. DASK’ın yapısal karakteri ise aşağıdaki gibidir.

 • DASK poliçesi devlet tarafından yapılması mecburi kılınan bir sigorta türüdür. Her yıl yenilenmesi mecburidir.
 • Gayrimenkulünüzü kiraya vermek, doğalgaz, su ve elektrik bağlatmak için düzenli olarak yaptırmanız ve primlerini ödemeniz gerekir.
 • DASK poliçesi sadece binaya gelecek zararları karşılar, eşyaların ve bina içindeki diğer değerlerin hasar riskini üstlenmez.
 • DASK poliçesi, deprem nedeni ile oluşan zararları karşılar. Bunlara deprem kaynaklı; yangın, yer kayması, infilak ve tsunami dahildir.
 • DASK poliçesinde konutun teminat değeri her yıl düzenli olarak açıklanan metrekare birim fiyatına göre hesaplanır.
 • Konutların azami teminat değeri ya da risk oluştuğu takdirde alınacak en yüksek tazminat bedeli tavan değer ile sınırlandırılır.
 • Primlerin hesaplanması ise her yıl DASK tarafından ilan edilen bölgesel katsayılara göre hesaplanır.

DASK Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Zorunlu deprem sigortası, yaşadığımız coğrafya itibari ile tüm gayrimenkul sahiplerini devlet güvencesi altına alan şemsiye sigorta sistemidir. DASK’a ek olarak yaptıracağınız konut sigortası ise riskin oluşması halinde DASK poliçeniz tarafından sınırlandırılan azami teminat değerini artırdığı gibi poliçenizin içeriğine ve ek teminatlarına göre kapsamını da genişletir. DASK yaptırdığınız da bilmeniz gereken diğer hususlar ise şu şekildedir:

 • Aynı gayrimenkul için iki farklı DASK poliçesi düzenlenmez.
 • Hasar tazminatları ekspertiz işlemlerini takiben Doğal Afetler Sigorta Kurumu tarafından ödenir.
 • Binanın bulunduğu bölgenin risk değeri, bina yaşı ve metrekaresi ödeyeceğiniz primi belirleyen faktörlerdir.
 • Sigorta poliçesi kesilmiş olsa bile prim ödenmediği takdirde başlamış sayılmayacağı için risk oluştuğu durumlarda ödeme alamazsınız.

DASK adres kodu, taşınmazınız için devlet tarafından atanan 10 haneli kimlik numarasıdır.

1.

Anlaşmalı 5 Farklı Sigorta Şirketi

Anlaşmalı olduğumuz bir çok sigorta şirketi ile sizlere yardımcı olmak için çalışıyoruz. 5 Farklı şirketin sizlere sunmuş olduğu teklifleri saniyeler içinde görerek istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.

Sigorta Danışmanlığı

Sigorta danışmanlarımıza, aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz.

2.
3.

Poliçe Sonrası Destek

Satın aldığınız poliçelerin sonrasında oluşabilecek; hasar ya da hastahane provizyonlarınızda sizlere destek olmak için hazırız.

Ürünler
Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat ..

Doğal Afet Sigortalar Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası(DASK)

Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat ..

Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar..

 • Deprem
 • Deprem sonucu yangın
 • Deprem sonucu infilak
 • Deprem sonucu tsunami
 • Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Teminatlar Ürün Teminatları

Deprem

Yangın

İnfilak

Tsunami

Yer Kayması

Sorularınız Mı Var? Ürünlerimiz, web sitemiz, kullanıcı panelimiz, dijital sigortacılık ve aklınıza gelen tüm sorularınızın cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içindeki meskenler için yapılan bir sigorta türüdür. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nu gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

 • Kamu Konutları Kanununa tâbi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümleri, köy nüfusuna kayıtlı, sürekli oturanlarca köy alanlarıı ve civarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sinai amaç için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi vs.),
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen ya da tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m²) mekanın kullanım şekli.

1 Mart 2013 tarihinden itibaren nüfusa dayalı adres sistemine kayıtlı tüm konutlara verilen 10 haneli özel bir kod olup sahip olunan ev için bir kimlik numarasıdır. Zorunlu Deprem Sigortası dışında pek çok sigorta ürününde de kullanılan adres kodları devlet tarafından sağlanmaktadır. Kişisel bir kod olmadığı için mesken değişse bile daireye ait bu adres kodu değişmemektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir binanın elektrik ve su abonelik işlemleri yapılmadan önce ve tapu işlemleri sırasında sigortanın varlığı kontrol edilmektedir.

Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabilmektedir. Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi bulundurmanız yeterlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, meskeniniz için verilebilecek en yüksek teminat tutarı 268.000 TL'dir.
Örneğin, 250 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskeninizin inşa maliyeti olarak sigorta bedeli 317.000 TL olarak hesaplanır ancak meskeninize en fazla 268.000 TL üzerinden Zorunlu Deprem sigortası yapılması mümkündür. Bu durumda, isteğiniz üzerine aradaki 49.000TL fark için İhtiyari Deprem Teminatı alınabilir.

DASK’a konu m² hesabında Emlak Vergi Beyannamesi’nde yer alan brüt m² esas alınmaktadır.

DASK’a konu m² hesabında Emlak Vergi Beyannamesi’nde yer alan brüt m² esas alınmaktadır.

Mümkündür. Sigorta poliçesi düzenlenirken sigortalının beyanı esas alınır, sigortalının DASK bedeline konu m² bilgisi vermesi ile DASK’a konu bedelin üstündeki kısım için ihtiyari olarak konut poliçesi düzenlenebilir. Her durumda bina için deprem sigortası zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile sadece binalar sigortalanabilmektedir. Eşyalarınızın da sigortalanması için konut sigortası yaptırabilirsiniz.

Poliçenin süresi bir yıl olup sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekir.

Hayır. Bu poliçe düzenlendikten sonra iptal edilemez. Poliçe kapsamındaki meskeninizi satmanız halinde sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçeniz hem de ihtiyari deprem teminatını içeren bir poliçeniz varsa hasar, Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya sigortasını yaptırmış olduğunuz sigorta şirketine, bölge müdürlüklerine, acentelerine hasar bildiriminizi yapılabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sigorta şirketlerinin poliçeleştirmeniz için sundukları tekliflerdir.
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? Bir çok firmadan fiyat tekliflerini sizlere sunuyoruz, sizlere sadece en uygun teklifi seçmek ve anında poliçeleştirmek kalıyor.
Kolay Kullanım
Sade ve Kolay
Kullanım Paneli
Tek Tık Poliçeleştirme
Poliçenizi Saniyeler İçerisinde 3D Güvenli Ödeme ile Online Satın Alın
7 / 24 Kesintisiz Hizmet
Tüm Hizmetlerimize
7/24 Ulaşabilirsiniz
Yenileme İmkanı
Bitmek Üzere Olan Poliçenizi Yenileme Fırsatı
Güler Yüz
Müşteri Memnuniyetini
İlke Edinmiş Kadro
En Uygun Fiyat
Firmaların Tekliflerini
Karşılaştırma İmkanı
Acenteliklerimiz Size en iyi ürün, hizmet ve fiyatları sunabilmek için resmi acentesi olarak çalıştığımız şirketlerimiz.
Bize Ulaşın / İletişim Müşteri memnuyeti bizim için önem arz eder. 7/24 Müşteri hizmetlerimize ulaşabilir soru ve sorunlarınız için anında destek alabilirsiniz.

SigortaON Sigorta
Aracılık Hizmetleri LTD ŞTİ

Santral

+90 (850) 244 1010

E-mail

on@sigortaon.com

Adres

Premier Kampüs Ofis
Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29A/A42
34400 Kağıthane / İSTANBUL

Mersis No

770 102 4111 00001

Adınız Soyadınız
E-Mail
Telefon
Mesajınız
Haberdar Ol Yeni çıkan ve size uygun ürünlerden, fiyatlardan ve satın aldığınız sigorta poliçelerindeki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize bir tıklama ile abone olabilirsiniz.
Kişisel verilerimin ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verilerimin, burada yer alan Gizlilik Bildirimi kapsamında işlenmesine izin veriyorum.
Sizi Arayalım Müşteri hizmetlerimizin sizi aramasını ister misiniz? Hemen telefon numaranızı gönderin, istediğiniz gün ve saatte bütün sorularınızı cevaplamak üzere size ulaşalım.
Başa Dön

Çerez Kullanım Politikası

Sitemizde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır